Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi arbetar efter tesen att försäljning är hjärtat i all kommersiell verksamhet. Vi förflyttar våra kunder från ett konstaterat nuläge till ett planlagt önskat läge. I den här podden får du veta hur detta går till. 

Vi som medverkar är Mikael Weléen, Cecilia Sandqvist och Elin Malke.

www.greatgroup.se

Greatpodden produceras och programleds av Tomas Tränkner. 

Dec 4, 2023

Du måste ta hand om dina kunder, annars gör någon annan det. I detta avsnitt får du strategier för hur du kan behålla dina kunder och dessutom stärka relationen med dem. Vi berättar hur du kan göra för att förstå deras behov och erbjuda värdefullt innehåll och tjänster. 


Nov 20, 2023

Mästerliga rekryteringar förgås alltid av en grundlig behovsanalys, en dynamisk process och ett agilt arbetssätt.  Här får du alla delar i hur en rekrytering blir framgångsrik och som gör rekryteringsprocessen till en positiv upplevelse för alla inblandade, mästerlig helt enkelt.


Nov 6, 2023

Genom att du är lyhörd och intresserad skapar du förtroende och bättre kommunikation. Mikael, Cissi och Elin delar med sig avs sina strategier för att samtal skall bli engagerande. Tålamod och förmåga att hantera tystnad är framgångsfaktorer. 


Oct 23, 2023

Krångla inte till säljprocessen, kunder vill ha tydlighet och enkelhet. Vi pratar om hur du kan göra det enklare och att inte ha för många erbjudanden. Det finns dock risker med att överförenkla och standardisera för mycket. Detta avsnitt handlar om detta och mycket annat. 


Oct 9, 2023

Micke, Cissi och Elin pratar om hur man övervinner sin säljrädsla. De delar sina egna erfarenheter och ger tips för att hantera sin rädsla för att sälja. Det handlar om att förstå varför man är rädd, träna på att möta avslag och använda intern feedback. De ger förslag på hur du kan övervinna din...