Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi arbetar efter tesen att försäljning är hjärtat i all kommersiell verksamhet. Vi förflyttar våra kunder från ett konstaterat nuläge till ett planlagt önskat läge. I den här podden får du veta hur detta går till. 

Vi som medverkar är Mikael Weléen, Cecilia Sandqvist och Elin Malke.

www.greatgroup.se

Greatpodden produceras och programleds av Tomas Tränkner. 

Apr 20, 2020

Mikael Weléen och Cissi Sandqvist berättar om nyckeln till framgångsrik försäljning - ett starkt försäljningsteam. En bra ledare och en bra miljö som tar tillvara olikheter och inspirerar säljare och kunder ger framgångsrik försäljning, försäljning närmare hjärtat i företaget.