Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi arbetar efter tesen att försäljning är hjärtat i all kommersiell verksamhet. Vi förflyttar våra kunder från ett konstaterat nuläge till ett planlagt önskat läge. I den här podden får du veta hur detta går till. 

Vi som medverkar är Mikael Weléen, Cecilia Sandqvist och Elin Malke.

www.greatgroup.se

Greatpodden produceras och programleds av Tomas Tränkner. 

Mar 22, 2021

Great Group lanserar en mini-MBA, en företagsledarutbildning för dig i ledande position som vill ta företaget och dig själv till nästa nivå. Mikael Weléen och Cissi Sandqvist berättar om kursupplägget och hur man ansöker till utbildningen, som planeras att starta med en första omgång i maj i Norrköping.